Címlap

Vincze Beatrix

egyetemi docens

Vincze Beatrix

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének egyetemi docense, az Elméleti, Történeti és Összehasonlító Pedagógia Kutatócsoport tagja

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének Pedagógia BA alapszak szakfelelőse, a neveléstudomány MA színházi nevelés és színházpedagógia specializáció felelőse, a múzeumpedagógiai szaktanácsadó szakirányú képzés szakfelelőse

Oktatói munkájának és kutatói érdeklődésének fókuszai

 • Reformpedagógia és életreform mozgalom, projektpedagógia elmélete és gyakorlata, múzeumpedagógia, élménypedagógia
 • Tanárképzés története
 • Tanárképzés és felsőoktatás megújulásának lehetőségei a 21. században

Elérhetőségek

vincze.beatrix@ppk.elte.hu

1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27., 419. szoba

 

Oktatási tevékenység

Alapszakon

Pedagógia BA (Filozófia, Nevelési mozgalmak és pedagógia a 19. és 20. században, Reformpedagógia, Projektpedagógia)

Mesterszakon

Neveléstudományi MA (szabadon választható kurzusok: Reformpedagógia, Projektpedagógia), osztatlan tanárképzés (Pedagógiai tapasztalatok és a gyermek megismerése, Iskola és közösség, Az összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő pedagógiai – pszichológia szeminárium, Pedagógusként az iskolában)

Doktori képzésben

Elméleti-történeti alprogram (témavezető, oktató, bíráló): Műhely, History and theory of progressive education, life-reform and alternativ schools

Szakirányú továbbképzésben

Múzeumpedagógiai szaktanácsadó szakirányú képzés (Bevezetés a pedagógiai módszerekbe, Nemzetközi múzeumpedagógiai irányzatok és reformpedagógiai gyakorlatok, Projektpedagógia, Iskola és múzeum, Egyéni szakmai gyakorlat)

Tanár-továbbképzésben

Mindenki iskolája EFOP 3.1.2 ELTE PPK, (tréner)


Kutatási területek

 • Reformpedagógia és életreform mozgalom
 • Projektpedagógia elmélete és gyakorlata, múzeumpedagógia, élménypedagógia
 • Tanárképzés története, herbartizmus, tanári életutak
 • Tanárképzés, felsőoktatás megújulásának lehetőségei a 21. században, német oktatási rendszer, jó gyakorlatok a tanárképzésben 

Pályázatok, projektek, kutatások

Neveléstörténeti kutatási pályázatok
 • 2019-től OTKA-kutatás: The past and present of the Hungarian educational science – development of a discipline, scientific communication. (1970–2017), Kutatásvezető: Prof. Dr. Németh András  
 • 2015-18  OTKA-kutatás: Reformpedagógia és életreform - recepciós tendenciák, intézményesülési folyamatok. (K 111 833Ö), Kutatásvezető: Prof. Dr. Németh András
 • 2015-16 OMAA-kutatás: Weiterlebende Utopien. Österreich-ungarische pädagogische Vergleichsanalyse der Lebensreformbestrebungen zwischen den zwei Weltkriegen. (91öu8) Kutatásvezetők: Prof. Dr. Johanna Hopfner, Prof. Dr. Németh András
 • 20912-2014 OTKA-kutatás: A magyar neveléstudomány története a szakmai folyóiratok tükrében (1945–1989) – tudományos kommunikáció, szakmai diskurzusok. (K 100496) Kutatásvezető: Prof. Dr. Németh András
 • 2008-2012 OTKA-kutatás: Az életreform mozgalmak és reformpedagógia. (K 68 484) (Kutatásvezető: Prof. Dr. Németh András)
 • 2006-2008 OMAA-kutatás Kulturelle Strömungen in der k. u. k. Monarchie. Prof. Dr. Johanna Hopfner, Prof. Dr. Németh András, Nemzetközi projekt, ELTE PPK, Pedagógiatörténeti Tanszék, Grazer Universität, Allgemeine Pädagogik.
 • 2011-2012, TÁMOP 4.2.1./B-09-KMR, ELTE PPK, Pedagógiatörténeti Tanszék, A magyar és az európai tanárképzés története 1945-1990, Prof. Dr. Németh András
A tanárképzést támogató projektek, egyéb tevékenységek
 • 2018-2020 Nyelvtanulással a boldogulásért, EFOP-3.2.14-17, ELTE BTK, kari koordinátor
 • 2018-2019 Mindenki iskolája, EFOP-3.1.2, ELTE, tréner, ELTE PPK
 • 2017-2018 Esélyteremtés a köznevelésben EFOP-3.1.7-16, tréner, OH
 • 2013-2014 Új Nemzedék Plusz, Bázisiskola Program, TÁMOP 3.3.12. Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében, mentor, tréner, szervezetfejleszt
 • 2009-2011 TÁMOP 4.1.2. B projekt, 10. számú alprojekt (vezető), EKF TKTK (A tanárképzést segítő eszközök, módszerek kidolgozása, közreadása: a pedagógiatanár mesterképzés gyakorlatának segítése;
 • 2010 HEFOP 3.3.2. EKF: A kompetencialapú tanítási programok elterjesztése a tanárképzésben. A pedagógusképző intézmények oktatói összetételének, tanterveinek, oktatási gyakorlatának vizsgálata: A tanárképzés a nyíregyházi főiskolán.
 • 2009-2011 TÁMOP 4.1.2. C, EKF TKTK, Elektronikus tananyag készítése a projektmódszerről
 • 2010 EKF TKTK Neveléstudományi MA képzés Akkreditációjának előkészítése, részvétel a program kidolgozásában
 • 2010 EKF TKTK Neveléstudományi Doktori Iskola Akkreditációjának előkészítése K-2008-TÁMOP-3.1.1-08/1 Pedagógiai rendszerek. Az oktatási program (pedagógiai rendszer) Németországban.
 • 2007-2008 Nemzetközi projekt: Ungarndeutsche in Ungarn – Ungarn in Deutschland nach 1945. Pilisvörösvár-Oberasbach, EVZ-Stiftung.
 • 2001-2008 Nemzetközi projekt: Jugend-Schule-Wirtschaft. IZOP-Institut.
Tananyagfejlesztés
 • MOOC: Reformpedagógia és életreform mozgalmak. (2019-2020)
 • Tananyagfejlesztés az osztatlan tanárképzés új kurzusaiban (ELTE PPK 2014, 2019)
 • Tananyag kipróbálása a projektoktatásról az EKF, (2013)
 • A projektoktatás elmélete és gyakorlata. (Oktatási segédanyag) (Társszerző: Verók Attila) Médiainformatika Kiadványok, Eger. (2012)

Publikációk, konferenciák

https://orcid.org/0000-0001-8091-0933

https://m2.mtmt.hu/frontend/#view/Publication/SmartQuery/1127/

Legfrissebb publikációk
 • The Garden Hungary Theory of László Németh and Life Reform. (2020) In: Vincze Beatrix; Kempf Katalin; Németh András (szerk.): Hidden Stories - the Life Reform Movements and Art. Berlin: Peter Lang International Academic Publishers, pp 351-363. (Erziehung in Wissenschaft und Praxis; 13)
 • „Garden-School, Garden City, and Garden-Hungary“– pedagogical and life reforms alternatives in Hungary between the Two World Wars. HISTORIA SCHOLASTICA (1804-4913 2336-680X): 1. pp 82-93. 2020.
 • Die Etablierung einer professionalisierten Lehrerbildung im internationalen Kontext. (2020) Der ungarische Herbartianer – Mór Kármán und sein persönlicher Kontakt zu den deutschen Spätherbatianern. In: Rainer Bolle- Katja Grundig de Vasquez (szerk.): Herbart und Herbartianismus in Jena. Edition Paideia, Gera, Jena. 159–172.
 • Az osztrák és magyar szecesszió nőalakjai: Fanny Zakucka-Harlfinger és Lesznai Anna alkotói tevékenysége. (2019) In: Baska Gabriella- Hegedűs Judit-Szabó Zoltán András (szerk.) Visszhangzó századok. L’Harmattan Kiadó, Budapest. 30–39.
 • Theoretical and Practical Models of Hungarian Life Reform Movement. In: Practice and Theory in Systems of Education, Volume 13 Number 2, 2018.101–109. 
 • Új kutatási irányzatok a 20. századi reformpedagógiai mozgalom helyéről és szerepéről a német nyelvű szakirodalom tükrében (2018). In: Fehérvári Anikó (szerk.): A Borsszem Jankótól Bolonáig. Neveléstudományi tanulmányok. L’Harmattan Kiadó, Budapest. 33–44.
 • Tanári életutak a 20. század második felében.(2018) Eötvös Kiadó, Budapest. 171.
 • Eine weiterlebende Utopie von einem ungarischen Lebensreformer: wertorientierte pädagogische Vorschläge von László Németh. (2018) In: Jean-Fracois Goubet/Rainer Bolle: Herbart als Universitatslehrer. Edition Padeia, Gera, Jena. 179–191.
 • Theoretische und praktische Modelle des zum irdischen Eden führenden „Drittem Weges” in der Zwischenkriegszeit in Ungarn (2017). In: András Németh/Claudia Stöckl/Beatrix Vincze (szerk.): Survival of Utopias – Weiterlebnede Utopien. Life Reform und Progressive Education in Austria and Hungary – Lebensreform und Reformpädagogik in Österreich und Ungarn. Peter Lang Verlag, Franfurt am Main. 41–53.
 • Differenzielle Aspekte der Herbart-Rezeption in Ungarn. (2016). In: Bolle, Rainer, Halbeis, Wolfgang (szerk.): Wie lernt man erziehen? Zur Didaktik der Pädagogik. Jena: Garamond Verlag, 167–179.
 • European Teacher Training in the light of models/Az európai tanárképzés a modellalkotó országok aspektusából: Összegző áttekintés egy tanulmánykötet margójára. (2015) In: Baska, Hegedűs (szerk.) Égi iskolák, földi műhelyek: Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 16 –177.
Konferenciák 2018-tól
 • Kihívások és válaszok a múzeumpedagógiában. ONK, Debrecen, 2020. 11. 06. (Kempf Katalinnal. Múzeumpedagógia a digitális korban szimpózium.
 • Digitális felzárkózás és felzárkóztatás – online élménypedagógia a nyelvtanulásban. ONK, Debrecen, 2020. 11.06.
 • Múzeumpedagógia szaktanácsadói szakirányú képzés megújuló képzési kínálata a hallgatói elégedettség tükrében. Szimpóziumvezető (ea. Kempf Katalinnal) ONK, Pécs PTE BTK, 2019.11. 08.
 • Az élménypedagógia jelentősége és szerepe - különös tekintettel az idegen nyelvtanulásra. ONK, Pécs PTE BTK, 2019.11.08.
 • Schools in the countryside/in suburbs: Wekerle Garden City near Budapest. ISCHE/Space and Education, Porto, 2019. 07.18.
 • Fairy tale world, ornament, reform art lessons - "practical prophecy" by the Hungarian artist, Anna Lesznai. (Kempf katalinnal) ISCHE/Space and Education, Porto, 2019. 07.17.
 • Lebensreformbestrebungen der Land-, Künstlerkommunen und Gartenstädte mit der Hoffnung auf das ökonomische und gesundheitliche Leben. Rejtett történetek – konferencia, Műcsarnok, Budapest, 2019.02.17-18.
 • Élménypedagógia szerepe az oktatásban. EFOP-3.2.14-17 Nyelvtanulással a boldogulásért projekt konferenciája. 2018.11.17.
 • A tanárképző intézmény szerepe a tanárrá válásban - Szegeden végzett tanárok visszaemlékezései alapján. SZTE, 2018. 11.16.
 • Rejtett tudásformák a pedagógiai és az életreform törekvések gyakorlatában. ONK, ELTE PPK, 2018. 11.8-10
 • A tolsztojánus eszmék hatása a magyarországi életreform törekvésekre. ONK, ELTE PPK, 2018. 11.8-10.
 • Gartenschule und Garten-Ungarn“ als Alternative der Neuen Erziehung in der Zwischenkriegszeit, Prága, Comenius Museum, 2018. 09. 19-20.
 • Ganzheitliche Entwicklung durch Naturerfahrung – neue Akzente in der ungarischen Pädagogik zwischen den beiden Weltkriegen, ISCHE, Berlin, 2018. 08.29-09.01.
 • Das Dorf als rettende Gegenwelt – Utopische Konzepte in der ungarischen Literatur der Zwischenkriegszeit, ISCHE, Berlin, 2018. 08.29-09.01.
 • Theoretical and practical models of Hungarian Life Reform Movement. Milanó, Szent Szív Katolikus Egyetem, 2018.05.08.

Szakmai, közéleti tevékenység

 • ELTE PPK NI Intézeti Tanács (tag), Kreditátviteli Bizottság (tag)
 • ISCHE Executive Committe (tagság, 2019-től)
 • Magyarországi Reformpedagógiai Egyesület, ELTE PPK (elnök, 2018-tól)
 • OFOE (Osztályfőnökök Országos Egyesülete (tag)
 • Nemzetközi Herbart Társaság (Internationale-Herbart-Gesellschaft) (tag)
 • Tanárképzők Szövetsége (tag)
 • MTA Pedagógiatörténeti Albizottsága (tag)
 • Szembenézés Alapítvány (önkéntes támogató, pedagógiai szakmai munkatárs), 2016-2021 Krókusz Projekt, szakmai vezető